home
aankoop keuring
bouwkundige keuring
bemiddeling
 
Bemiddeling / Mediation

Wanneer het nu gaat om nieuwbouw, verbouw of renovatie, bouwbegeleiding en bemiddeling (mediatie) is in vele fases een belangrijke factor. Door het maken van een goede werkomschrijving, het controleren van offertes en begeleiding tijdens werkzaamheden op de bouwplaats kunnen veel onduidelijkheden en misverstanden tussen opdrachtgever en uitvoerenden worden voorkomen.

Bij nieuwbouwprojecten zijn de meeste technische omschrijvingen en werktekeningen in de praktijk wel uitvoerbaar. Vaak wordt er echter gesjoemeld waardoor de kwaliteit, van onder andere constructieve onderdelen, verminderd. Indien de uitvoerende partij weet dat er controle wordt uitgeoefend brengt dit veelal een verscherping te weeg maar helaas vaak niet voldoende om de vereiste kwaliteit te verkrijgen.

Hetgeen voor nieuwbouw en verbouw geldt is ook van toepassing bij renovatie. Renovatieprojecten vereisen echter een flexibeler begeleiding daar hierbij vaak, uit praktisch oogpunt, tijdens de werkzaamheden wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Door jarenlange ervaring in de bouwwereld heeft B.A.B. zich hierin gespecialiseerd.

Ook helpt B.A.B. u bij bemiddeling om een oplossing te zoeken als u er met de aannemer niet meer uitkomt.

-Home

 
HOME - AANKOOP KEURING - BOUWKUNDIGE KEURING - BEMIDDELING  

Constructie: CCS Nederland